MSDS

Dla uzyskania karty charakterystyki kliknij link powyżej, a następnie wprowadź pełny, lub część numeru artykułu (nie wpisując spacji) lub część opisu nazwy produktu chemicznego np.: zmywacz

Numer artykułu znajduje się  zwykle w pobliżu kodu paskowego, jak jest pokazane na zdjęciu.

Korzystając z powyższej wyszukiwarki znajdziecie państwo najbardziej aktualne karty charakterystyki. Część z nich w punkcie „2.2 Elementy oznakowania” ma piktogramy i opisy  zgodne z Dyr. 1999/45/WE - np.:

Lub zgodne z rozporządzeniem CLP- np.:

Klasyfikacja mieszanin (preparatów)  wg jednego lub drugiego aktu prawnego może być stosowana do 1 czerwca 2015 r.  Ponadto mieszaniny wprowadzone do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 r i oznakowane zgodnie z dyrektywą 1999/45 mogą być sprzedawane bez konieczności zmiany etykiety do 1 czerwca 2017 r.

Pod poniższym linkiem znajdują się karty charakterystyki niektórych mieszanin z klasyfikacją wg dyrektywy 1999/45

Karty charakterystyki (dyr. 1999/45)